Gyulai Városbarátok Köre

Hírmorzsa

1937 után újra kiadtuk a Gyula város utcái és terei  című könyvet! 

Kapható: IQ Könyvesbolt (Kossuth tér), MÁTÉ Papírboltok, Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Piac (Szabó Józsefnél)

Balogh József PDF Nyomtatás E-mail

Képviselőjelölt, 10.sz. választókörzet
(Gyulavári, Dénesmajor)

Balogh Jozsef


Tősgyökeres gyulavári lakos. A nyugodt, eredményes építkezés híve. Ezt bizonyította is: a Gyulavári Részönkormányzat Városbarát tagjaként segítette a fejlesztéseket. A gyár felszámolásáig – 27 évig – középvezetőként dolgozott a Mezőgépnél, 1994-ben a Magyar Postához került. Ma már nyugdíjas, így még több ideje maradt a közügyekre. 33 éve házas. Lánya és veje praktizáló jogászok. 2009 szilveszterekor megszületett unokája Ádám, azóta természetesen ő a főszereplő a családban. Hobbija a régi tárgyak, könyvek, érdekességek gyűjtése, elfeledett zenék kutatása. Ismeri és szívén viseli az itt élők mindennapi gondjait. Számíthat rá!

Az elmúlt négy év választási időszaka alatt tiszta szívvel támogattam és szavaztam meg minden olyan kezdeményezést, amely Gyulavári fejlődését, haladását szolgálta. Mellette voltam és vagyok az iskola és az óvoda felújításának, bővítésének, a műfüves pálya megépítésének, támogattam a járda és útfelújításokat, a dénesmajori útalapok elkészülését, a belvízelvezető árkok kialakítását, felújítását.
Szükségesnek tartom a még meg nem valósított közműfejlesztéseket, a megígért és elfelejtett befejezetlen utak szilárd burkolattal való ellátását, mint a Kisvasút utca elejét, vagy a Újsor utcát a Malomsorral összekötő temető melletti “szégyenfoltot”, amely komoly forgalmat bonyolít le a mellig érő gaztenger között futó, csak jó időben használható úton. Számos olyan utca található még, ahol alárendelt járdaviszonyok vannak: az egyik oldal közlekedésre alkalmas beton, vagy aszfaltozott járda, a másik oldal járdalapos, szétcsúszott és elgyomosodott, balesetveszélyes állapotban van (Malom, Bánya, Kohán utca stb.). Azon kevés városrészhez tartozunk, ahol kerékpárút egyáltalán nincs. Kell, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen (különösen a piaci napokon) nagy a bicikliforgalom Gyulaváriban. Fontos feladatnak tartom a helyi gazdákkal történő kommunikációt. Méltán reméltek segítséget a néhol inváziószerű kártevő elszaporodások (patkány, meztelen csiga, gyomgócok) megállításáért. Szeretném elérni, hogy a gyulai színvonalú parkosítás  nálunk is megvalósuljon.
Közösségi és családi eseményként támogatom a Gyulavári Kastélynapok további fejlődését.
A Városbarátok egy nyitott, bátor, kezdeményező, a helyi erőforrásokra alapozó (rész)önkormányzatot képzelnek el Gyulaváriban, amely a város és az emberek javát szolgálja.
Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!
Tisztelettel:
Balogh József